HJEM

Gode råd mot biltyveri

- Pass på bilnøklene. Ikke la dem henge synlig rett innenfor inngangsdøren. Innbruddstyver går gjerne etter bilnøkkelen.

 

- Lås alltid bilen, også på beninstasjonen.

 

- Velg helst opplyste parkeringsplasser.

 

- La aldri verdisaker ligge synlig i bilen.

 

- Bruk garasjen – hvis du har en.

 

 

 

Utsatt for ID-tyveri?

- Ta kontakt med alle virksomheter hvor du har aktiva for å sjekke omfanget av ID-tyveriet.

 

- Søk etter deg selv i de ulike katalogtjenestene (1881 o.l.) for å finne eventuelle nye telefonnumre eller adresseendringer.

 

- Reagér umiddelbart dersom du mottar informasjon om en ny konto eller liknende.

 

 

Visste du at...

... hvert år stjeles det ca. 2.000 biler, og ca. 1.000 tilhengere og tohjulinger i Norge

 

... men det er faktisk ganske lave tall.

I vårt naboland Sverige, som har dobbelt så mange innbyggere, stjeles det

ca. 10.000 biler årlig! Det er mer enn

3 ganger så mange tyverier som vi har

i Norge.

 

... verdien på bilene som stjeles øker for hvert år som går, og stadig færre blir funnet igjen.

 

 

Personvern og GPS-sporing:

 

GPS-sporing i privatbilen med hensikt å sikre den mot tyveri er noe hver enkelt bileier selv kan bestemme om man anser som hensiktsmessig eller ikke. Det er uten tvil en stor hjelp om man utsettes for biltyveri, men privatlivet kan fort bli litt innvadert med denslags utstyr. Alle sporingsenheter må nemlig programmeres slik at de fra tid til annen sender sin posisjon til serveren den er tilknyttet, selvom bilen ikke er stjålet. Da vil selskapet som drifter enheten motta bilens posisjon og dermed også vite hvor du befinner deg. Slik er det også for våre kunder.

 

Det handler om at vi må kunne kvalitetssikre at våre kunders produkter fungerer optimalt, slik at vi kan avdekke eventuelle feil før bilen skulle bli stjålet. For best mulig å ivareta våre kunders personvern, lar vi hver enkelt kunde velge selv hvor ofte de ønsker at enheten skal sende sin posisjon, og bestemme et klokkeslett for når den skal sende. I kontraktene våre er det egne avmerkingsbokser hvor du selv velger hvor hyppig og på hvilket tidspunkt du vil at din sporingsenhet skal kommunisere med vår server.

 

Det kan for eksempel være kl. 05:00 hver 24. time. Da er folk flest hjemme, og kjøretøyets posisjon på dette tidspunktet må være å anse som mindre sensitiv enn f.eks kl. 12:00 på formiddagen, hvor man gjerne er på lunsjmøte, legebesøk, handletur eller jobb. Vi anbefaler kundene våre å velge et tidspunkt på døgnet der de normalt befinner seg hjemme på sin egen adresse.

 

Vi tar våre kunders personvern på alvor, og forsøker å balansere personvernet på den ene siden med tyverisikring på den andre. Dette gjør vi blant annet ved å alltid holde oss oppdatert på saker som behandles av Datatilsynet, og bruke Datatilsynets veiledere som oppslagsverk når vi blir usikre eller ønsker å friske opp kunnskapene våre på området. Personopplysningsloven og personopplysningsforskriften er naturligvis også noe vi legger til grunn for alt arbeid vi gjør.

 

Bare fordi du vil sikre bilen din mot tyveri, skal du ikke tvinges til å kaste alle tanker om personvern ut av vinduet.

Vi forhandler sporingsprodukter fra