KONTROLL

Kjøretøykontroll

Som en tjeneste til samfunnet, og ofre for tyverier, kjører vi rundt ulike steder i landet og sjekker skiltnummere opp mot politiets stjåletdatabase.

 

Vi har bidratt til at et tosifrig antall biler, tilhengere og mopeder

har kommet til rette de siste årene. Ved hjelp av et nettbrett vi har i bilene våre, kan vi gjøre søk på norske og svenske skiltnummere, og få tilbake beskjed om hvorvidt kjøretøyet er meldt stjålet eller ikke.

 

Appen vi benytter henter sin informasjon fra motorvognregisteret og

politiets stjåletdatabase, og oppdateres èn gang pr. døgn. Vår rutine ved funn av stjålne kjøretøy, er alltid å kontakte det lokale politiet på stedet funnet er gjort. Det er opp til politiet å avgjøre hva som skal skje videre.

 

Vi har drevet med denne formen for oppsporing siden 2013,

og det er ingen som betaler oss for å gjøre. Vi gjør omlag 3500-4000 søk

på kjøretøy hvert år, og har funnet 50-70 kjøretøy ved hjelp av våre søk.

 

 

Finnerlønn og hittegods

Mange av våre funn er ikke-forsikrede gjenstander. Sivilombudsmannen bestemte i mars 2014 at en stjålet bil, ikke er å anse som hittegods.

Derfor kan vi ikke kreve finnerlønn fra eier eller forsikringsselskap med hjemmel i Hittegodsloven.

 

Noen velger likevel og donere penger til arbeidet vårt, som en takk for hjelpen, det setter vi stor pris på. Alle slike donasjoner er altså fullstendig frivillig, da vi ikke har krav på noe som helst. I 2017 ønsker vi å etablere

en egen ideell forening for de av oss som er "bilfinnere" og skille denne

virksomheten fra vårt aksjeselskap.

 

Vi benytter egen fritid for å tråle båthavner og andre oppsamlingsplasser

for å kontrollere skiltnummere, kun ut av egen interesse og lidenskap.

 

Via appen i vårt nettbrett kan vi også hente ut lister over siste stjålne kjøretøy. Vi leser jevnlig over disse listene og kontrollerer opp mot forlatte biler på parkeringsplasser, langs veiene og lignende.

 

Er du eier av et kjøretøy vi har funnet?

Når det er snakk om funn av stjålne tilhengere hender det at vi tar kontakt med eier av tilhengeren, og spør om de ønsker at vi frakter den hjem til eier slik at vedkommende selv slipper å gjøre det selv.

 

Vi opplever noen ganger å bli mistenkeliggjort og møtes med skepsis,

som ofte bunner i at politiet ikke har fortalt eier at det er vi som har funnet

tilhengeren. Derfor har vi opprettet denne siden, for å informere om vårt

arbeid og virksomhet. Har du fått tilbud om hjemtransport fra oss?

 

Dette er kun ment som en service for deg, og beløpet dekker kun våre utgifter knyttet til transporten. Du kan velge helt fritt å takke nei, og heller

hente tilhengeren din selv, vår gode gjerning er allerede gjort.

 

Bildene til høyre viser noen av våre funn vi har gjort i 2016.

Det øverste bildet viser en KIA som vi fant 14 dager etter at den ble stjålet. Mens vi ventet på politiet, kom tyven og begynte å kjøre. Politiet stanset siden bilen og tok tyven på fersk gjerning. Vi kjørte bak bilen og ga politiet posisjonen til bilen frem til de selv kunne ta over og få stanset bilen.

 

De to bildene nedenfor viser funn av to ulike tilhengere, begge funnet i Kristiansand. Den ene tilhørte en byggmester og var blitt stjålet noen måneder før vi fant den, den andre (som står på høykant mot bua)

ble meldt stjålet i 2008 og gjenfunnet av oss i 2016 - 8 år senere!!

 

Eier av sistnevnte hadde for lengst glemt bort denne og kjøpt ny tilhenger, men ble veldig glad da nyheten om at den gamle fremdeles var brukbar. Han hadde til og med tatt vare på del 2 av vognkortet i alle de årene. Tilhengeren hadde ifølge naboer "alltid" stått der, så det er trolig lenge siden tyven dumpet den. I båthavner har dog tilhengere en tendens til å kunne stå urørt veldig lenge. Båthavner er nemlig den plassen vi finner desidert flest stjålne tilhengere, et godt tips om du savner en tilhenger selv!